معرفی شرکت | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمایه گذاری | آموزش | راهنمای دریافت کد معاملاتی | فرم ها | سایتهای مرتبط
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
نوسازي و ساختمان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/30
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:30/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 5,405 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 5,424 تعداد خريدار: 4,806 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 5,424 حجم معامله: 40,906,860 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 5,260 جمع معامله: 221,118,734,001 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
نوسازي و ساختمان تهران - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1391/06/31 (حسابرسي نشده) 24/08/1391
نوسازي و ساختمان تهران - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي شده) 21/06/1391
نوسازي و ساختمان تهران - اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1392/06/31 (حسابرسي نشده) 28/05/1391
نوسازي و ساختمان تهران- شفاف سازي 15/05/1391
نوسازي و ساختمان تهران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/03/31 11/05/1391
نوسازي و ساختمان تهران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/06/31 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 11/05/1391
نوسازي و ساختمان تهران- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 12/04/1391
نوسازي و ساختمان تهران- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 10/04/1391
نوسازي و ساختمان تهران- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 04/04/1391
نوسازي و ساختمان تهران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 9-88652400 * 13-88652411 * امور سهام : 4-88652453 * 88652457
فاكس: 88652452
آدرس: ميدان ونك ، ابتداي خيابان ونك ،برج اداري آسمان ، طبقه اول
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما