معرفی شرکت | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمایه گذاری | آموزش | راهنمای دریافت کد معاملاتی | فرم ها | سایتهای مرتبط
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
بیمه دانا در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/30
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:30/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 8,999 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 9,142 تعداد خريدار: 3,181 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 9,142 حجم معامله: 17,031,302 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 8,555 جمع معامله: 153,262,172,591 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
بيمه دانا - آگهي پرداخت سود سهام عملكرد سال مالي 1390 (به پيوست) 13/09/1391
بيمه دانا - پيش بيني سود هر سهم جهت سال مالي منتهي به 30/12/1391 بر اساس عملكرد ششماهه (به پيوست) 17/08/1391
بيمه دانا - صورتجلسه مجمع مورخ 29/04/1391 براي سال مالي منتهي به 29/12/1390 (به پيوست) 01/07/1391
بيمه دانا- گزارش حسابرس مستقل در باره اطلاعات مالي پيش بيني شده براي سال مالي منتهي به 1391/12/30 09/05/1391
بيمه دانا- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 31/04/1391
بيمه دانا- خلاصه تصميمات مجمع عادي ساليانه 29/12/90 31/04/1391
بيمه دانا- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 25/04/1391
بيمه دانا- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/04/1391
بيمه دانا- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
بيمه دانا- صورتهاي مالي ميان دوره اي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به 31 شهريورماه 1390 31/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما