معرفی شرکت | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمایه گذاری | آموزش | راهنمای دریافت کد معاملاتی | فرم ها | سایتهای مرتبط
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري نفت در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/28
تثبیت شده:28/05/1398 آخرين اطلاعات:28/05/1398   ساعت: 16:35
آخرين قيمت 4,953 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,967 تعداد خريدار: 1,530 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,967 حجم معامله: 14,285,111 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,730 جمع معامله: 70,759,456,101 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري صنعت نفت - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده(اصلاحيه) 22/09/1391
سرمايه گذاري صنعت نفت - آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 19/09/1391
سرمايه گذاري صنعت نفت - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 11/09/1391
سرمايه گذاري صنعت نفت - تصميمات مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 20/08/1391
سرمايه گذاري صنعت نفت - خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ17/08/91 (به پيوست) 17/08/1391
سرمايه گذاري صنعت نفت - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/07/30 09/08/1391
سرمايه گذاري صنعت نفت- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
سرمايه گذاري صنعت نفت - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه 1390/06/31( بازرگاني نفت ياب) 24/07/1391
سرمايه گذاري صنعت نفت - صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( بازرگاني نفت ياب) 24/07/1391
سرمايه گذاري صنعت نفت - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 10/07/1391
مشخصات عمومي
تلفن: امور سهام : 3-66153732 * مركزي : 66153735-66153787
فاكس: 66419391
آدرس: خ طالقاني- شماره 82
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما