معرفی شرکت | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمایه گذاری | آموزش | راهنمای دریافت کد معاملاتی | فرم ها | سایتهای مرتبط
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
سرمايه گذاري پرديس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/24
تثبیت شده:24/09/1398 آخرين اطلاعات:24/09/1398   ساعت: 17:10
آخرين قيمت 2,907 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 2,968 تعداد خريدار: 1,532 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 2,968 حجم معامله: 11,612,823 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 2,870 جمع معامله: 33,762,103,824 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
سرمايه گذاري پرديس - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/08/30 01/09/1391
سرمايه گذاري پرديس - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 11/07/1391
سرمايه گذاري پرديس - صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/06/31 03/07/1391
سرمايه گذاري پرديس- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/04/31 03/05/1391
سرمايه گذاري پرديس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 20/04/1391
سرمايه گذاري پرديس- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 12/04/1391
سرمايه گذاري پرديس- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/03/31 04/04/1391
سرمايه گذاري پرديس- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/02/31 03/03/1391
سرمايه گذاري پرديس- صورت وضعيت پورتفوي دوره 1 ماهه منتهي به 1391/01/31 04/02/1391
سرمايه گذاري پرديس- آگهي ثبت افزايش سرمايه 22/01/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 63839(2657)
فاكس: 62467(02657)
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما