معرفی شرکت | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمایه گذاری | آموزش | راهنمای دریافت کد معاملاتی | فرم ها | سایتهای مرتبط
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مهرام در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/24
تثبیت شده:24/09/1398 آخرين اطلاعات:24/09/1398   ساعت: 17:10
آخرين قيمت 53,044 درصد تغییر: 1 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 53,439 تعداد خريدار: 208 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 53,439 حجم معامله: 305,144 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 50,249 جمع معامله: 16,186,179,415 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
گروه توليدي مهرام- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 22/05/1391
گروه توليدي مهرام- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 22/05/1391
گروه توليدي مهرام- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
گروه توليدي مهرام- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 21/04/1391
گروه توليدي مهرام- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 20/04/1391
گروه توليدي مهرام- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 14/04/1391
گروه توليدي مهرام- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 12/04/1391
گروه توليدي مهرام- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 ( 22/03/1391
گروه توليدي مهرام- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1381/12/29 09/02/1391
گروه توليدي مهرام- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1383/12/30 09/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 5-88726194
فاكس: 88726193
آدرس: خيابان استاد مطهري ، بعد از هتل بزرگ تهران ، شماره 343 و 345
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما