معرفی شرکت | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمایه گذاری | آموزش | راهنمای دریافت کد معاملاتی | فرم ها | سایتهای مرتبط
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
كمك فنر ايندامين در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/24
تثبیت شده:24/09/1398 آخرين اطلاعات:24/09/1398   ساعت: 17:10
آخرين قيمت 7,255 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 7,820 تعداد خريدار: 2,205 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 7,820 حجم معامله: 10,526,663 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 7,103 جمع معامله: 76,375,544,536 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
كمك فنر ايندامين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 23/08/1391
كمك فنر ايندامين - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 21/08/1391
كمك فنر ايندامين - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 01/08/1391
كمك فنر ايندامين - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
كمك فنر ايندامين - آگهي ثبت افزايش سرمايه 27/06/1391
كمك فنر ايندامين- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
كمك فنر ايندامين- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 02/05/1391
كمك فنر ايندامين- اعلاميه پذيره نويسي عمومي 31/04/1391
كمك فنر ايندامين- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 22/03/1391
كمك فنر ايندامين- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 03/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 88899637-88901434
فاكس: 88904742
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما