معرفی شرکت | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمایه گذاری | آموزش | راهنمای دریافت کد معاملاتی | فرم ها | سایتهای مرتبط
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
اختيارخ فارس-6000-1398/08/01 در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/24
تثبیت شده:01/08/1398 آخرين اطلاعات:24/09/1398   ساعت: 17:10
آخرين قيمت 1,199 درصد تغییر: 20 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 1,300 تعداد خريدار: 15 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 1,300 حجم معامله: 855 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 1,101 جمع معامله: 1,024,840,000 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما