معرفی شرکت | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمایه گذاری | آموزش | راهنمای دریافت کد معاملاتی | فرم ها | سایتهای مرتبط
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
فن آوران در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/28
تثبیت شده:28/05/1398 آخرين اطلاعات:28/05/1398   ساعت: 16:35
آخرين قيمت 64,084 درصد تغییر: (0) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 64,900 تعداد خريدار: 347 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 64,900 حجم معامله: 129,120 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 63,800 جمع معامله: 8,271,889,527 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پتروشيمي فن آوران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 14/09/1391
پتروشيمي فن آوران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 15/05/1391
پتروشيمي فن آوران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29( 15/05/1391
پتروشيمي فن آوران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 09/05/1391
پتروشيمي فن آوران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
پتروشيمي فن آوران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 21/04/1391
پتروشيمي فن آوران- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 14/04/1391
پتروشيمي فن آوران- عدم تغيير بودجه سال 91 06/04/1391
پتروشيمي فن آوران- آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
پتروشيمي فن آوران- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 31/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما