معرفی شرکت | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمایه گذاری | آموزش | راهنمای دریافت کد معاملاتی | فرم ها | سایتهای مرتبط
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صنعتي بهشهر در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/30
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:30/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 12,288 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 12,470 تعداد خريدار: 2,506 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 12,470 حجم معامله: 6,682,098 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 11,900 جمع معامله: 82,111,566,380 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنعتي بهشهر - شفاف سازي (به پيوست) 15/08/1391
صنعتي بهشهر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 9 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
صنعتي بهشهر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 9 ماهه 01/08/1391
صنعتي بهشهر - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 18/06/1391
صنعتي بهشهر - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31(حسابرسي شده) 31/05/1391
صنعتي بهشهر- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/03/31 03/05/1391
صنعتي بهشهر- معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 17/04/1391
صنعتي بهشهر- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/09/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 24/03/1391
صنعتي بهشهر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1385/09/30 08/03/1391
صنعتي بهشهر- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1386/09/30 08/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 4-88715223-41-66250435
فاكس: 88823373
آدرس: جاده قديم كرج- بزرگراه فتح- كيلومتر 8
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما