معرفی شرکت | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمایه گذاری | آموزش | راهنمای دریافت کد معاملاتی | فرم ها | سایتهای مرتبط
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پلاسكوكار در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/06/27
تثبیت شده:25/06/1398 آخرين اطلاعات:27/06/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 3,876 درصد تغییر: 5 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 3,893 تعداد خريدار: 1,698 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 3,893 حجم معامله: 22,030,320 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 3,723 جمع معامله: 85,388,394,293 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
پلاسكوكار - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 20/08/1391
پلاسكوكار- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 15/05/1391
پلاسكوكار- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 11/05/1391
پلاسكوكار- اطلاعيه توزيع سهام ناشي از افزايش سرمايه شركت پلاسكوكار سايپا 26/04/1391
پلاسكوكار- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 17/04/1391
پلاسكوكار- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 14/04/1391
پلاسكوكار- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 07/04/1391
پلاسكوكار- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
پلاسكوكار- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 06/04/1391
پلاسكوكار- گزارش فعاليت هيئت مديره دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/03/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 6-6690025*6630250
فاكس: 6692855
آدرس: كيلومتر 4 جاده قديم كرج جنب شركت ساسان ‌،‌صندوق پستي 193-13145
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما