معرفی شرکت | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمایه گذاری | آموزش | راهنمای دریافت کد معاملاتی | فرم ها | سایتهای مرتبط
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/30
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:30/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 14,372 درصد تغییر: 3 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 14,400 تعداد خريدار: 99 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 14,400 حجم معامله: 429,200 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 14,200 جمع معامله: 6,168,375,800 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما