معرفی شرکت | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمایه گذاری | آموزش | راهنمای دریافت کد معاملاتی | فرم ها | سایتهای مرتبط
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
صندوق امين يكم در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1399/01/11
تثبیت شده:10/01/1399 آخرين اطلاعات:11/01/1399   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 10,182 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 10,209 تعداد خريدار: 1,778 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 10,209 حجم معامله: 32,037,396 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 10,157 جمع معامله: 326,196,305,029 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما