معرفی شرکت | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمایه گذاری | آموزش | راهنمای دریافت کد معاملاتی | فرم ها | سایتهای مرتبط
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
دشت مرغاب در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/11/30
تثبیت شده:30/11/1398 آخرين اطلاعات:30/11/1398   ساعت: 18:55
آخرين قيمت 120,710 درصد تغییر: (1) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 125,100 تعداد خريدار: 149 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 125,100 حجم معامله: 22,727 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 115,450 جمع معامله: 2,743,365,087 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
دشت مرغاب - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) (شركت قطران گل ايران) 18/09/1391
دشت مرغاب - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) (شركت نيكان شهد بارز) 18/09/1391
دشت مرغاب - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) (شركت كمپوت سازي شاداب) 18/09/1391
دشت مرغاب - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه (حسابرسي شده) 08/09/1391
دشت مرغاب - پيش بيني درآمد سهم تلفيقي بر اساس عملكرد سه ماهه اول سال مالي منتهي به 30/12/1391 13/06/1391
دشت مرغاب- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 11/05/1391
دشت مرغاب- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه 02/05/1391
دشت مرغاب- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
دشت مرغاب- تغيير محل برگزاري مجمع سال مالي منتهي به 29/12/90 31/04/1391
دشت مرغاب- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 ( نيكان شهد بارز) 26/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 5-66469661
فاكس: 66419299
آدرس: خيابان فلسطين ، بين بزرگمهر و ميدان فلسطين ، شماره 104
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما