معرفی شرکت | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمایه گذاری | آموزش | راهنمای دریافت کد معاملاتی | فرم ها | سایتهای مرتبط
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
ملي مس در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/05/28
تثبیت شده:28/05/1398 آخرين اطلاعات:28/05/1398   ساعت: 16:35
آخرين قيمت 4,154 درصد تغییر: 0 آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 4,180 تعداد خريدار: 1,709 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 4,180 حجم معامله: 12,772,188 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 4,130 جمع معامله: 53,049,484,274 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
ملي صنايع مس ايران - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 16/08/1391
ملي صنايع مس ايران - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 16/08/1391
ملي صنايع مس ايران - معرفي يا تغيير در تركيب اعضاي هيئت‌مديره 24/07/1391
ملي صنايع مس ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 23/05/1391
ملي صنايع مس ايران- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 (حسابرسي شده)(اصلاحيه) 22/05/1391
ملي صنايع مس ايران- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 31/04/1391
ملي صنايع مس ايران- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 31/04/1391
ملي صنايع مس ايران- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 31/04/1391
ملي صنايع مس ايران- اولين پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 14/04/1391
ملي صنايع مس ايران- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 06/04/1391
مشخصات عمومي
تلفن:
فاكس:
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما