معرفی شرکت | شركت‌ها | ‌اوراق و شاخص ها | اخبار | صندوق سرمایه گذاری | آموزش | راهنمای دریافت کد معاملاتی | فرم ها | سایتهای مرتبط
شركت‌ها
نماد: 
نام شرکت: 
انتخابي: 
پارس مينو در یک نگاه
نمودار روند تغييرات در يك ماه گذشته نمودار روند تغييرات در تاريخ: 1398/09/24
تثبیت شده:24/09/1398 آخرين اطلاعات:24/09/1398   ساعت: 17:10
آخرين قيمت 14,549 درصد تغییر: (3) آخرين قيمت: درصد تغییر:  
بالاترین: 15,089 تعداد خريدار: 3,174 بهترين عرضه: بهترين تقاضا:
ميانگين قیمت: 15,089 حجم معامله: 6,150,352 سفارش عرضه: سفارش تقاضا:
پائین ترین: 14,277 جمع معامله: 89,480,147,184 تعداد عرضه: تعداد تقاضا:
اخبار
صنعتي پارس مينو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31(حسابرسي شده) 24/08/1391
صنعتي پارس مينو - پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 6 ماهه 02/08/1391
صنعتي پارس مينو - اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 6 ماهه منتهي به 1391/06/31 01/08/1391
صنعتي پارس مينو- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1391/12/30 15/05/1391
صنعتي پارس مينو- زمانبندي پرداخت سود دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 15/05/1391
صنعتي پارس مينو- اطلاعات و صورتهاي مالي مياندوره اي دوره 3 ماهه منتهي به 1391/03/31 02/05/1391
صنعتي پارس مينو- پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 1391/12/30 بر اساس عملكرد واقعي دوره 3 ماهه 02/05/1391
صنعتي پارس مينو- تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه دوره 12 ماهه منتهي به 1390/12/29 03/03/1391
صنعتي پارس مينو- خلاصه تصميمات مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به 29/12/90 02/03/1391
صنعتي پارس مينو- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 1390/12/29 24/02/1391
مشخصات عمومي
تلفن: 9-4532070
فاكس: 4533005
آدرس:
وب سايت:
آدرس پست الكترونيكي:
شرکت رايان هم افزا؛ | تماس با ما | درباره ما